Palvelut

Suunnittelu

Suunnittelupalvelumme kattavat uudis- ja korjausrakentamisen

  • arkkitehtisuunnittelun
  • rakennesuunnittelun
  • LVI-suunnittelun
  • sähkösuunnittelun
  • rakennusautomaatiojärjestelmät
  • telejärjestelmät
  • yleiskaapelointijärjestelmät
  • turvajärjestelmät
  • suunnittelun aikaiset turvallisuuskoordinaattorin tehtävät