Palvelut

Valvontapalvelut

Valvontapalvelumme kattavat:

 • linjasaneerausten valvonnan seuraavat alueet
  • LVIA-töiden valvonnan
  • sähkötöiden valvonnan
  • rakennusteknisten töiden valvonnan
 • viemärisaneeraustöiden erikoisvalvonnan
  • viemäreiden uusinnan valvonnan
  • viemäreiden sisäpuolisten korjausten valvonnan (mm. sukitukset ja sujutukset)
 • märkätilavalvonnan
 • urakan aikaiset turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • infratöiden valvonnan
 • uudiskohteiden valvonnan