Referenssit

Referenssit - Helsinki

As. Oy Agricolankuja 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1929 , 832 m²
As. Oy Ahmatie 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 368 m²
As. Oy Albertinkatu 15 -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 2520 m²
As. Oy Aleksanterinkatu 17 -Helsinki, Rakennusvuosi 1927 , 10827 m²
As. Oy Amiraalinkatu 2 -Helsinki, Rakennusvuosi 1979 , 3181 m²
As. Oy Arhotie 19 -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 5858 m²
As. Oy Arhotie 22 -Helsinki, Rakennusvuosi 1964 , 2164 m²
As. Oy Arhotie 24 -Helsinki, Rakennusvuosi 1964 ,
As. Oy Bulevardi 22 -Helsinki, Rakennusvuosi 1910 ,
As. Oy Castreninkulma -Helsinki, Rakennusvuosi 1967 , 2346 m²
As. Oy Chydeniuksentie 3-5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1913 , 1913 m²
As. Oy Cygnaeuksenkatu 2 -Helsinki, Rakennusvuosi 1912 , 1656 m²
As. Oy Degerö -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 6932 m²
As. Oy Eerikinkatu 23 -Helsinki, Rakennusvuosi 1952 , 4530 m²
As. Oy Ekonomitalo -Helsinki, Rakennusvuosi 1952 , 4880 m²
As. Oy Elontie 26 -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 356 m²
As. Oy Franzeninkatu 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1928 , 3139 m²
As. Oy Fredrikinkatu 59 -Helsinki, Rakennusvuosi 1929 , 3681 m²
As. Oy Fredrikinkatu 68 -Helsinki, Rakennusvuosi 1927 , 1069 m²
As. Oy Graniittitie 13 -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 1709 m²
As. Oy Graniittitie 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 1733 m²
As. Oy H:gin Kartanontie 18 -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 308 m²
As. Oy H:gin Virkamiesas. -Helsinki, Rakennusvuosi 1925 , 7565 m²
As. Oy Haahka -Helsinki, Rakennusvuosi 1953 , 2668 m²
As. Oy Haahkatie 11-13 -Helsinki, Rakennusvuosi 1955 , 1640 m²
As. Oy Haarniskanrinne -Helsinki, Rakennusvuosi 1971 , 1873 m²
As. Oy Haarniskatie 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 ,
As. Oy Hakanmetsä -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 19584 m²
As. Oy Hakojuuri, rivitalo -Helsinki, Rakennusvuosi 1967 ,
As. Oy Hakolahdentie 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 1512 m²
As. Oy Hellemäentie 10 -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 906 m²
As. Oy Helsingin kultareuna -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 1740 m²
As. Oy Helsingin Piimäki -Helsinki, Rakennusvuosi 1953 , 619 m²
As. Oy Helsinginkatu 13 -Helsinki, Rakennusvuosi 1932 , 3997 m²
As. Oy Hiihtomäentie 37 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 1547 m²
As. Oy Hiihtomäentie 38 -Helsinki, Rakennusvuosi 1955 , 1211 m²
As. Oy Hiihtäjäntie 6 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 , 5812 m²
As. Oy Hämeentie 68 -Helsinki, Rakennusvuosi 1951 , 4745 m²
As. Oy Hämeentie 78 -Helsinki, Rakennusvuosi 1968 , 3745 m²
As. Oy Inarintie 20 -Helsinki, Rakennusvuosi 1954 , 972 m²
As. Oy Isonnevantie 37 -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 1044 m²
As. Oy Jalavatie 2 -Helsinki, Rakennusvuosi 1941 , 537 m²
As. Oy Jehi -Helsinki, Rakennusvuosi 1967 , 1073 m²
As. Oy Johanneksenpuisto -Helsinki, Rakennusvuosi 1951 , 2603 m²
As. Oy Jussinlinja -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 2203 m²
As. Oy Kaartinrinne -Helsinki, Rakennusvuosi 1912 , 4310 m²
As. Oy Kaironkatu 2 -Helsinki, Rakennusvuosi 1953 , 1680 m²
As. Oy Kajaaninlinnantie 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 2610 m²
As. Oy Kalastajatorpant. 10 -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 1033 m²
As. Oy Kalervo -Helsinki, Rakennusvuosi 1908 , 4873 m²
As. Oy Kalevankatu 49 -Helsinki, Rakennusvuosi 1971 , 2160 m²
As. Oy Kalliolinnant.12 -Helsinki, Rakennusvuosi 1843/1956 , 2531 m²
As. Oy Kangasala -Helsinki, Rakennusvuosi 1928 , 1295 m²
As. Oy Kasarmikatu 20 -Helsinki, Rakennusvuosi 1896 , 3200 m²
As. Oy Katajaharjuntie 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 2071 m²
As. Oy Kauppalantie 17 -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 1068 m²
As. Oy Keijukaistenpolku 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 1067 m²
As. Oy Kiillekuja 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 5835 m²
As. Oy Kiilletie 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 4356 m²
As. Oy Kirkkoherrantie 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1964 , 1144 m²
As. Oy Klaavuntie 12 -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 3858 m²
As. Oy Klaavuntie 14 -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 5241 m²
As. Oy Klaavuntie 16 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 2910 m²
As. Oy Klaavuntie 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 3486 m²
As. Oy Kolmas Linja 23 -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 2117 m²
As. Oy Kolmikontu -Helsinki, Rakennusvuosi 1954 , 4348 m²
As. Oy Kontulankaari 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1969 , 3255 m²
As. Oy Konturivit -Helsinki, Rakennusvuosi 1966 , 2103 m²
As. Oy Koroistentie 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1964 , 2069 m²
As. Oy Korsholmantie 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 1329 m²
As. Oy Korsholmantie 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1964 , 1830 m²
As. Oy Korvatunturintie 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1969 , 4538 m²
As. Oy Kotirauha, rivitalo -Helsinki, Rakennusvuosi 1967 , 2791 m²
As. Oy Krankantie 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1955 , 1132 m²
As. Oy Kristianinkatu 2 -Helsinki, Rakennusvuosi 1929 , 3187 m²
As. Oy Kuusistonlinnantie 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 3553 m²
As. Oy Kuusistonlinnantie 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1964 , 3716 m²
As. Oy Kuusistonlinnantie 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 1941 m²
As. Oy Kylätie 19 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 556 m²
As. Oy Lautranta -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 680 m²
As. Oy Lauttasaarentie 46 -Helsinki, Rakennusvuosi ,
As. Oy Liisankatu 16 -Helsinki, Rakennusvuosi 1905 , 2340 m²
As. Oy Liisantalo -Helsinki, Rakennusvuosi 1928 , 2430 m²
As. Oy Liljasaarent. 2-8 rivit. -Helsinki, Rakennusvuosi 1969 , 3168 m²
As. Oy Liljasaarentie 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1916 , 1898 m²
As. Oy Lokkikuja 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 1023 m²
As. Oy Luotsiola -Helsinki, Rakennusvuosi 1913 , 1786 m²
As. Oy Luuvaniementie 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 1976 m²
As. Oy Lönegropen -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 2678 m²
As. Oy M. Lybeckin katu 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1937 ,
As. Oy Maamonlahdentie 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 ,
As. Oy Maamonranta -Helsinki, Rakennusvuosi 1964 , 4786 m²
As. Oy Malminhovi -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 2126 m²
As. Oy Malminraitti 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1964 , 615 m²
As. Oy Malminruoho -Helsinki, Rakennusvuosi 1985 , 1541 m²
As. Oy Malmivaara -Helsinki, Rakennusvuosi 1911 , 1196 m²
As. Oy Mannerheimint. 108 -Helsinki, Rakennusvuosi 1938 , 1256 m²
As. Oy Mannerheimintie 70 -Helsinki, Rakennusvuosi 1951 , 2977 m²
As. Oy Mariankatu 17 -Helsinki, Rakennusvuosi 1926 , 2341 m²
As. Oy Markkinatie 16 -Helsinki, Rakennusvuosi 1982 , 5710 m²
As. Oy Maurinkatu 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1911 , 3145 m²
As. Oy Meritullinkatu 13 -Helsinki, Rakennusvuosi 1890 , 5227 m²
As. Oy Meritullinkatu 15 -Helsinki, Rakennusvuosi 1906 , 3163 m²
As. Oy Metsäpalsta -Helsinki, Rakennusvuosi 1958 , 4707 m²
As. Oy Metsätorppa -Helsinki, Rakennusvuosi 1958 , 1377 m²
As. Oy Minervankatu 2 -Helsinki, Rakennusvuosi 1914 , 2333 m²
As. Oy Munkinpolku 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 914 m²
As. Oy Mursu -Helsinki, Rakennusvuosi 1928 , 4522 m²
As. Oy Museokatu 23 -Helsinki, Rakennusvuosi 1920 , 2810 m²
As. Oy Museokatu 44 -Helsinki, Rakennusvuosi 1928 , 6435 m²
As. Oy Museokatu 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1911 , 3716 m²
As. Oy Myllynsiipi, rivit. -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 872 m²
As. Oy Myllypadontie 14 rivit -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 1136 m²
As. Oy Myllypadontie 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 ,
As. Oy Mäkelänkatu 31 -Helsinki, Rakennusvuosi 1931 , 1568 m²
As. Oy Mäkelänrinne 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1954 , 3500 m²
As. Oy Mäkihiisi -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 308 m²
As. Oy Mäkitorpantie 42 -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 2509 m²
As. Oy Mäntytie 12 -Helsinki, Rakennusvuosi 1951 , 1861 m²
As. Oy Mäyränlinna -Helsinki, Rakennusvuosi 1953 , 5156 m²
As. Oy Neodomus -Helsinki, Rakennusvuosi 1888/1907 , 2027 m²
As. Oy Niemenkoto -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 1724 m²
As. Oy Niemenmäentie 3-5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 5690 m²
As. Oy Näyttelijäntie 16 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 , 4313 m²
As. Oy Näyttelijäntie 18 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 , 4313 m²
As. Oy Ohjaajantie 10-12 -Helsinki, Rakennusvuosi 1955 ,
As. Oy Oksasenkatu 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1925 , 1991 m²
As. Oy Orioninkatu 14-16 -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 1452 m²
As. Oy Otavantie 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 1512 m²
As. Oy Paanala -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 1523 m²
As. Oy Pajalahdentie 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1955 , 1546 m²
As. Oy Pajamäentie 14 -Helsinki, Rakennusvuosi 1958 , 3208 m²
As. Oy Pajapiha -Helsinki, Rakennusvuosi 1940 , 2262 m²
As. Oy Pajupillintie 26 -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 1035 m²
As. Oy Pakilantie 17 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 980 m²
As. Oy Papinkuja 2 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 , 3725 m²
As. Oy Papinmäen rivitalot -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 740 m²
As. Oy Papinmäentie 38 -Helsinki, Rakennusvuosi 1941 ,
As. Oy Perustie 32 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 780 m²
As. Oy Pihlajatie 13 -Helsinki, Rakennusvuosi 1940 , 846,5 m²
As. Oy Piimäki -Helsinki, Rakennusvuosi 1953 , 619 m²
As. Oy Pitkänsillanranta 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1928 , 2671 m²
As. Oy Pitäjänmäentie 17 -Helsinki, Rakennusvuosi n.1930 , 800 m²
As. Oy Pohjoisesplan. 25-27 -Helsinki, Rakennusvuosi 1883 , 14200 m²
As. Oy Pohjoiskaari 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 1853 m²
As. Oy Pohjoisniementie 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 1350 m²
As. Oy Pohjoisranta 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1926 , 5767 m²
As. Oy Porintie 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 2581 m²
As. Oy Porintie 9 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 , 7904 m²
As. Oy Portimola -Helsinki, Rakennusvuosi 1954 , 3864 m²
As. Oy Portimonpolku 16 -Helsinki, Rakennusvuosi 1953 , 1136 m²
As. Oy Portimonpolku 2 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 1428 m²
As. Oy Porvoonkatu 23 -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 4000 m²
As. Oy Puistokaari 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 1294 m²
As. Oy Puistoportti -Helsinki, Rakennusvuosi 1973 ,
As. Oy Raaseporintie 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 4925 m²
As. Oy Raatimiehenkatu 6 -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 ,
As. Oy Raijalax -Helsinki, Rakennusvuosi 1971 , 2290 m²
As. Oy Raisiontie 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1950 , 3500 m²
As. Oy Rakentajantie 10 -Helsinki, Rakennusvuosi 1973 , 7128 m²
As. Oy Rantatöyry 1-3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 2490 m²
As. Oy Rantatöyry 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 916 m²
As. Oy Ratakatu 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1925 , 1372 m²
As. Oy Rautjärvent. 3-5, rivit. -Helsinki, Rakennusvuosi 1970 , 1400 m²
As. Oy Riihipellontie 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 931 m²
As. Oy Riihitie 21 -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 2054 m²
As. Oy Rintinpolku 3-5-7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 3173 m²
As. Oy Ristolantie 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 711 m²
As. Oy Ristolantie 15 -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 2584 m²
As. Oy Ristolantie 20 -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 880 m²
As. Oy Ristolantie 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1964 , 809 m²
As. Oy Ritokalliontie 18 -Helsinki, Rakennusvuosi 1958 , 519 m²
As. Oy Ritokalliontie 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1955 , 745 m²
As. Oy Runeberginkatu 54b -Helsinki, Rakennusvuosi 1927 , 1614 m²
As. Oy Runeberginkatu 67 -Helsinki, Rakennusvuosi 1924 ,
As. Oy Ruonasalment.18,rivit -Helsinki, Rakennusvuosi 1966 ,
As. Oy Rusthollarinkuja 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 1341 m²
As. Oy Rusthollarintie 10 -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 16677 m²
As. Oy Rusthollarintie 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 ,
As. Oy Rusthollinpolku 2 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 1712 m²
As. Oy Rusthollinpolku 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 1043 m²
As. Oy Rusthollinpolku 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 1041 m²
As. Oy Rusthollinpolku 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 1041,5 m²
As. Oy Rusthollinpolku 6 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 1662 m²
As. Oy Ruusula N:o 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1928 , 3626 m²
As. Oy Ruusulankatu 18 -Helsinki, Rakennusvuosi 1925 , 2228 m²
As. Oy Sanduddsgatan 6 -Helsinki, Rakennusvuosi 1927 , 2493 m²
As. Oy Sepeteuksentie 26 -Helsinki, Rakennusvuosi 1976 , 4233 m²
As. Oy Seppo -Helsinki, Rakennusvuosi 1907 , 1935 m²
As. Oy Sepänkatu 9 -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 2313 m²
As. Oy Sepänpuisto -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 2205 m²
As. Oy Sierra -Helsinki, Rakennusvuosi 1928 , 5629 m²
As. Oy Siilitie 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 990 m²
As. Oy Sotkakuja 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 , 1096 m²
As. Oy Sparböle -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 1242 m²
As. Oy Steniuksentie 21 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 , 703 m²
As. Oy Steniuksentie 24 -Helsinki, Rakennusvuosi 1955 , 1771 m²
As. Oy Steniuksentie 39 -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 919 m²
As. Oy Strömsintie 1-5, rivit. -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 965 m²
As. Oy Sturenkulma -Helsinki, Rakennusvuosi 1946 , 2133 m²
As. Oy Ståhlbergintie 6 -Helsinki, Rakennusvuosi 1959 , 3354 m²
As. Oy Susitie 15 -Helsinki, Rakennusvuosi 1955 , 336 m²
As. Oy Susitie 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 , 1400 m²
As. Oy Säästöhaka -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 1498 m²
As. Oy Säästölaita -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 4848 m²
As. Oy Säästöpaasi -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 3000 m²
As. Oy Säästöpäivä -Helsinki, Rakennusvuosi 1968 , 4767 m²
As. Oy Säästötori -Helsinki, Rakennusvuosi 1963 , 3186 m²
As. Oy Taivaanvuohentie 4 -Helsinki, Rakennusvuosi 1966 , 1256 m²
As. Oy Tammitie 21 -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 2286 m²
As. Oy Tanotorventie 30 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 1014 m²
As. Oy Teljäntie 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1958 , 2262 m²
As. Oy Temppelikatu 11 -Helsinki, Rakennusvuosi 1923 , 1705 m²
As. Oy Tiilimäki 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1937 , 729 m²
As. Oy Tiirasaarentie 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1967 , 650 m²
As. Oy Tilkanrinne -Helsinki, Rakennusvuosi 1955 , 2650 m²
As. Oy Toinen Linja 9 -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 5436 m²
As. Oy Tupavuori 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1961 , 5850 m²
As. Oy Tuulimyllyntie 1 -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 5152 m²
As. Oy Tuulimyllyntie 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1966 , 4196 m²
As. Oy Töölön Kisahalli -Helsinki, Rakennusvuosi 1935 ,
As. Oy Töölön-Keskus -Helsinki, Rakennusvuosi 1928 , 5512 m²
As. Oy Ulvilantie 16, rivitalo -Helsinki, Rakennusvuosi 1956 , 882 m²
As. Oy Ulvilantie 2 -Helsinki, Rakennusvuosi 1958 , 2392 m²
As. Oy Ulvilantie 20 -Helsinki, Rakennusvuosi 1958 , 4392 m²
As. Oy Ulvilantie 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 , 4329 m²
As. Oy Ulvilantie 9 -Helsinki, Rakennusvuosi 1958 , 2115 m²
As. Oy Unioninkatu 45 -Helsinki, Rakennusvuosi 1923-27 , 1250 m²
As. Oy Uudenkaup.tie. 6,riv -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 ,
As. Oy Uudenkaupungint. 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 2523 m²
As. Oy Uudenmaankatu 36 -Helsinki, Rakennusvuosi 1891 , 2669 m²
As. Oy Wallininkatu 10 -Helsinki, Rakennusvuosi 1962 , 2234 m²
As. Oy Wallininkatu 8 -Helsinki, Rakennusvuosi 1967 , 2224 m²
As. Oy Vegankatu 12 -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 1543 m²
As. Oy Vihdintie 7 -Helsinki, Rakennusvuosi 1957 , 815 m²
As. Oy Vihtilä -Helsinki, Rakennusvuosi 1931 , 3833 m²
As. Oy Viinenkuja 3 -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 , 1170 m²
As. Oy Viipurinkatu 18 -Helsinki, Rakennusvuosi 1960 , 867 m²
As. Oy Viklakuja 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1968 , 2242 m²
As. Oy Villagatan 19-21-23 -Helsinki, Rakennusvuosi 1908 , 1995 m²
As. Oy Vuolukiventie 5 ja 9 -Helsinki, Rakennusvuosi 1964 , 9308 m²
As. Oy Vuorilinna -Helsinki, Rakennusvuosi 1927 , 3847 m²
As. Oy Wuorimies -Helsinki, Rakennusvuosi 1911 , 3904 m²
As. Oy Vuosaaren liikekesk. -Helsinki, Rakennusvuosi 1965 ,
As. Oy Väinämöisenkatu 5 -Helsinki, Rakennusvuosi 1932 , 1247 m²
As. Oy Äestäjäntie 26 -Helsinki, Rakennusvuosi 1967 , 4413 m²